Serwis Zamówień Publicznych Doradztwo i szkolenia

Celem Serwisu Zamówień Publicznych jest świadczenie fachowych usług doradczych i szkoleniowych wszystkim uczestnikom procesu udzielania zamówień publicznych, zarówno zamawiającym jak i wykonawcom.

Systematycznemu wzrostowi wydatków publicznych w Polsce towarzyszy wprowadzanie coraz bardziej skomplikowanych procedur, które w założeniu mają uczynić proces udzielania zamówień publicznych przejrzystym i dającym gwarancję uczciwości. Jak jednak okazuje się w praktyce, stosowanie norm prawnych z zakresu zamówień publicznych napotyka na wiele trudności natury interpretacyjnej. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy są kolejne nowelizacje ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych.

Co więcej, otwarty dla polskich przedsiębiorców rynek Wspólnot Europejskich daje szansę uzyskania intratnych zamówień w krajach Unii, pozwalając jednocześnie firmom europejskim ubiegać się o zamówienia udzielane w Polsce. Istotnego znaczenia nabiera znajomość norm z zakresu zamówień publicznych obowiązujących nie tylko w naszym kraju, ale i w pozostałych państwach członkowskich.

Posiadane kwalifikacje poparte praktyką gwarantują profesjonalne i kompleksowe usługi doradcze, zarówno doradztwa stałego, jak i doraźnego, oraz szkolenie personelu odpowiadającego za proces udzielania zamówień publicznych.

Zapraszamy do współpracy.

Michał Kunikowski

Jesteśmy do Twojej dyspozycji! Skontaktuj się z nami

Warszawa
Gdańsk