Szkolenia

Gwarantem sukcesu szkoleń oferowanych przez Serwis Zamówień Publicznych jest autorski program opracowany na podstawie wieloletnich doświadczeń w stosowaniu prawa zamówień publicznych, z uwzględnieniem sukcesywnie wprowadzanych zmian.

Szkolenia prowadzone są osobno dla zamawiających i dla potencjalnych wykonawców, co pozwala w krótkim czasie przekazać całkowitą niezbędną z punktu widzenia danej grupy odbiorców wiedzę o procesie udzielania zamówień publicznych. Szczególny nacisk kładziemy na umiejętność przełożenia norm prawnych na działania praktyczne związane m.in. z przygotowaniem oferty, czemu niewątpliwie służy wnikliwa analiza najczęściej popełnianych błędów.

Dzięki naszym szkoleniom pracodawca zyskuje pewność szybkiego i rzetelnego przygotowania pracowników do nowych wyzwań rynku zamówień publicznych.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji! Skontaktuj się z nami

Warszawa
Gdańsk