Doradztwoskierowane do wykonaców

Rynek zamówień publicznych jest w dużym stopniu sformalizowany, co nierzadko przysparza wiele trudności przedsiębiorcom ubiegającym się o zamówienia.

Celem świadczonych naszym Klientom kompleksowych usług doradczych, stanowiących uzupełnienie działalności szkoleniowej naszego Serwisu, jest podniesienie efektywności ich działań i konkurencyjności na rynku zamówień publicznych podporządkowanemu żelaznym regułom ekonomii.

Wartość naszych usług przejawia się w eliminacji błędów formalnych występujących w składanych ofertach, co zwiększa szanse Klientów na uzyskanie intratnych zamówień. Potrafimy także ocenić potencjał rynku zamówień publicznych w interesującej Klienta dziedzinie.

Poprzez przemyślane użycie wszelkich dostępnych środków przysługującym wykonawcom dajemy naszym Klientom możliwość nie tylko bieżącej kontroli postępowań, ale także aktywnego wpływania na czynności zamawiających. Nie pozwalamy na bierne przyglądanie się omijaniu reguł uczciwej konkurencji.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji! Skontaktuj się z nami

Warszawa
Gdańsk