Szkoleniaskierowane do wykonawców

Oferujemy szkolenia dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w procesie ubiegania się o zamówienia publiczne, dla osób odpowiedzialnych za badanie rynku czy kontakty z zamawiającymi. Przede wszystkim jednak skupiamy naszą uwagę na osobach przygotowujących oferty w konkretnych postępowaniach. Oparcie tematyki spotkań na specyfice rynku, na którym działają nasi Klienci, pozwala zaoferować usługę adekwatną do potrzeb.

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam zaproponować taki program szkoleń, który umożliwia efektywne przekazanie istotnej z punktu widzenia Klienta wiedzy na temat wszelkich interesujących aspektów procedur zamówień publicznych, tak w Polsce, jak i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Szczególny nacisk kładziemy na umiejętność rozpoznawania i przeciwdziałania nielegalnym praktykom łamania zasad wolnej konkurencji, np. niezgodnym z prawem zapisom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków przysługujących wykonawcom.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji! Skontaktuj się z nami

Warszawa
Gdańsk