Doradztwoskierowane do zamawiających

Oferujemy świadczenie kompleksowych pomocniczych działań zakupowych, polegających na zapewnieniu wsparcia w zakresie postępowań o udzielanie zamówień publicznych, od uczestnictwa jedynie w poszczególnych etapach procesu, po przeprowadzenie całego postępowania zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem przepisu art. 15 Prawa zamówień publicznych.

Opracowaliśmy spójny system regulacji wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych, który gotowy jest do wprowadzenia w każdym podmiocie zobowiązanym do stosowania Prawa zamówień publicznych. Szczególny nacisk położyliśmy na przejrzystość kompetencji i procedur, a także kwestie istotne z punktu widzenia ustawy o finansach publicznych.

Naszym atutem jest szybkość reagowania na potrzeby naszych Klientów oraz efektywność działania. Doskonale zdajemy sobie sprawę z wagi czasu, dlatego staramy się błyskawicznie przystępować do realizacji Państwa zleceń, nie rezygnując przy tym z wysokiej jakości naszych usług.

Efektem naszej pracy jest większe poczucie zgodności działań zamawiającego z obowiązującym prawem, a także wzrost pewności w obliczu potencjalnych kontroli. Nie do przecenienia jest także możliwość poprawy wizerunku zamawiającego na rynku zamówień publicznych, czego odzwierciedleniem jest istotny wzrost liczby pozytywnie zakończonych procedur.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji! Skontaktuj się z nami

Warszawa
Gdańsk